Młode mamy szukają nowych możliwości pracy. Jeśli pragniesz łączyć pracę z macierzyństwem i  jesteś gotowa  nauczyć się czegoś nowego projektu sprawdź propozycję projektu „Mama w IT – gramy o staż”. Projekt oferuje staże w firmach IT, bezpłatne szkolenia i specjalistyczne kursy w zakresie testowania aplikacji oraz – w efekcie – szansę na pracę w IT. Stermedia jest Partnerem projektu.

Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość (FRiP) we współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin 3 Plus (ZDR3+) zapraszają wrocławskie mamy, które szukają nowych możliwości pracy do udziału w nowym projekcie „Mama w IT – gramy o staż”. Projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspiera kobiety, które ze względu na macierzyństwo nie są aktywne zawodowo. Przerwy na urlopy macierzyńskie i wychowawcze są często przyczyną utraty ciekawej pracy i awansu. Takie przerwy w pracy mogą jednakże być ogromną szansą na weryfikację swoich umiejętności i aspiracji o wymarzonej pracy. Macierzyństwo może też być najlepszym momentem w życiu młodych kobiet na dokształcenie się lub poznanie zupełnie nowych narzędzi pracy. Projekt wpisuje się w misję FRiP czyli inicjowanie i wspieranie przedsiębiorczości polskich rodzin oraz w priorytety ZDR3+ promującego pozytywny wizerunek rodziny.

– W branży IT poszukujemy pracowników o określonych umiejętnościach i też predyspozycjach charakterologicznych: osoby o zdolnościach analitycznych, skrupulatne i dokładne, cierpliwe, umiejące dostrzegać szczegóły i wyciągać wnioski – mówi Piotr Krajewski, CEO firmy Stermedia – Kobiety, matki o takich predyspozycjach mogą być świetnymi testerami aplikacji, bo ich percepcja jest inna niż specjalistów programujących.

– Pracująca mama nie tylko wzbogaca budżet domowy, ale też zachowuje motywację rozwoju swoich kompetencji. Jest także autorytetem dla swoich dzieci, które uczą się dostrzegać wartość pracy i umiejętność łączenia jej z życiem rodzinnym – mówi Lilianna Sicińska ze Związku Dużych Rodzin 3 Plus. – Matki wielodzietne są w szczególnie trudnej sytuacji zawodowej i do nich też adresujemy ten projekt.

– Projekt przygotowaliśmy dla kobiet wykluczonych z rynku pracy analizując najpierw obszary, w których mało pań podejmuje pracę, jak np. branża – IT mówi Natasza Marcinkiewicz z Fundacji |Rodzina i Przedsiębiorczość, koordynator projektu . – Pracodawcy z branży IT przekonali nas, że możliwości pracy dla kobiet są u nich ogromne. W projekcie dajemy więc mamom konkretne narzędzia umożliwiające im podjęcie pracy”, czyli specjalistyczny kurs dla testerów aplikacji IT zakończony egzaminem oraz staże w firmach.

 Pierwszym etapem projektu jest konferencja „Sektor IT jako szansa na przyjazne miejsce pracy i nowe doświadczenie zawodowe” w dniu 25 czerwca na Uniwersytecie SWPS przy ul. Ostrowskiego 30b.

Prelegentami będą specjaliści: trener biznesu Elżbieta Sawczuk, szkoleniowiec i Application Tester Katarzyna Łabińska oraz Mateusz Stefaniak, Administrator IT.

 

Kolejne etapy to staże w firmach IT oraz kurs ISTQB zakończony certyfikatem Certified Tester Foundation Level. Kursy i egzaminy przeprowadzi w ramach projektu autoryzowana firma szkoleniowa platformy Testuj.pl.

 

Zapisy na konferencję oraz rekrutacja do projektu na stronie WWW.frip.org.pl