Stermedia sp. z o.o. została członkiem wrocławskiego braterstwa technologicznego, czyli stowarzyszenia IT Corner.

IT Corner to inicjatywa wrocławskich firm z sektora nowych technologii. Zrzesza firmy, które są zaangażowane w działania na rzecz szeroko pojętego lokalnego rynku nowych technologii. Został założony w 2013 roku, tworzy skuteczną platformę komunikacji między firmami z sektora MŚP, które chcą wykorzystywać swój potencjał do realizacji nowatorskich, często bardzo ambitnych projektów IT.

W lipcu 2015 r. firma Stermedia została przyjęta do zacnego grona firm tworzących IT Corner. Przyjęcie do braterstwa, to  jednej strony docenienie dotychczasowych osiągnięć firmy, ale także wiara w to, że dzięki temu Stermedia będzie rozwijać się jeszcze dynamiczniej.

Więcej informacji o działalności IT Corner – www.itcorner.org.pl