System do budowania i przeprowadzania ankiet

Mobilny, elastyczny, zsynchronizowany z firmowymi systemami IT.

stermedia2-06

 

Cechy systemu

 • elastyczne budowanie zestawu ankiet online /formularzy/ listy pytań i odpowiedzi poprzez aplikacje webową (zarządzającą)
 • wysyłka określonych zestawów pytań na określone urządzenie mobilne i zarządzanie nimi
 • wykonanie ankiety w terenie z ew. dodatkową dokumentacją zdjęciową
 • przesłanie wyniku prac do centralnego systemu
 • możliwość złożenie podpisu poprzez tablet
 • integracja obustronna z wewnętrznym systemem firmy (np. CRM, bilingowy, ERP etc.) np. pobranie aktualnej listy klientów, wizyt na tablety
 • zarządzanie aktualizacją wersji na tabletach oraz nieuprawnionym dostępem
 • możliwość dostosowania/dopisania dedykowanych funkcjonalności
 • zbieranie danych przy ankietowaniu w terenie np. przez agentów ubezpieczeniowych czy przedstawicieli finansowych, handlowych
 • raporty z instalacji urządzeń z zebraniem podpisu od odbierającego oraz dokumentacją zdjęciową
 • monitoring stanu pacjentów/urządzeń i reagowanie w sytuacjach krytycznych
modułowość 83%
złożoność 95%
prostota obsługi 95%
częstotliwość aktualizacji 78%
elastyczność 100%
integrowalność 80%

Korzyści dla użytkownika

  • Oprogramowanie umożliwia stworzenie formularzy ankietowych, które następnie mogą być przesyłane na inne urządzania, także mobilne działające w oparciu o system operacyjny Android.
  • Zebrane informacje mogą być przesyłane i przetwarzane dzięki integracji z system stosowanym w Państwa firmie, co pozwoli na usprawnienie przekazywanych informacji.
  • Formularze ankietowe mogą być kształtowane według potrzeb, oznacza to, że mogą zawierać pytania otwarte oraz zamknięte, a także umożliwiają dołączanie do nich zdjęć wraz ze składaniem podpisów przez tablet.

Przykłady wdrożonych formularzy ankietowych

Zamów kontakt

Szczegółowe informacje o produkcie

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem w celu poznania szczegółów produktu i oferty wdrożenia.
Zamów kontakt